Investeren en lenen volgens het crowdfunding principe Account aanmaken
Log in met uw gegevens

Wachtwoord vergeten?

Nog geen account? Registreer nu

Profielgegevens
Gebruikersgegevens
Adresgegevens
Relatienummer

Garantiekosten

Algemene garantiekosten
Voor het stellen van een traditionele bankgarantie rekent 2fund Borgstellingen een vergoeding van 0,50 % van het garantiebedrag met een minimum van € 99,00

Voor het afgeven van een Binaire bankgarantie wordt 1,90 % van het garantiebedrag berekend met een minimum van € 380,= ( bij het kiezen van een Binaire bankgarantie, is de koper geen extra garantiekosten verschuldigd voor de traditionele bankgarantie. Die zit er standaard gratis bij in.)

Korting.
Wanneer de koopakte door de notaris geregistreerd is bij het kadaster, geven wij een korting van € 50,00 op de Binaire bankgarantie.

Adviseurskosten
Voor het bemiddelen bij het tot stand komen van een bankgarantie, kan het zijn, dat uw adviseur kosten bij u in rekening brengt. Vraag uw adviseur of zijn kosten al in het bemiddelingstarief zijn begrepen, of nog afzonderlijk in rekening worden gebracht.

Verlengingskosten
Indien de eigendomsoverdracht van de door u gekochte woning wordt uitgesteld, rekenen wij een vergoeding van 0,50 % van het garantiebedrag per maand of gedeelte van een maand voor welke de garantie wordt verlengd.  Let op; dit geldt niet indien de eigendomsoverdracht plaats vindt binnen acht dagen na de oorspronkelijk overeengekomen overdrachtsdatum.
Voor het onder de zelfde voorwaarden verlengen van de Binaire Bankgarantie wordt 1,9 % berekend van het garantiebedrag.

Claimbehandelingskosten.
Wanneer de koper de verplichtingen uit de koopakte niet nakomt en de notaris roept  namens de verkoper de bankgarantie in ( verzoekt om uitbetaling van het gegarandeerde bedrag) brengen wij  daarvoor een vergoeding in rekening van € 250,00.

Wanneer de verkoper de verplichtingen uit de koopakte niet nakomt binnen de gestelde termijnen in de koopakte en de notaris roept namens de koper de Binaire Bankgantie in, brengen wij € 1.000,00 behandelingskosten in mindering op het uit te betalen bedrag. Dit bedrag wordt terugbetaald zodra wij het garantiebedrag volledig hebben terug gevorderd op de verkoper.
Wanneer de schade van de koper aantoonbaar hoger is dan het garantiebedrag, spannen wij ons in om ook het meerdere boven het garantiebedrag terug te vorderen op de verkoper.

 

( Wij willen benadrukken, dat wanneer wij de garantiekosten uit hoofde van de traditionele bankgarantie  aan de verkoper hebben moeten uitbetalen, de koper verplicht is om de uitbetaalde bedragen zo snel mogelijk aan ons terug te betalen.)