Investeren en lenen volgens het crowdfunding principe Account aanmaken
Log in met uw gegevens

Wachtwoord vergeten?

Nog geen account? Registreer nu

Profielgegevens
Gebruikersgegevens
Adresgegevens
Relatienummer

Spelregels

Voor het afgeven van een (Binaire)bankgarantie hanteert 2fund Borgstellingen enkele spelregels.

1 ) Finaal akkoord.
Een bankgarantie wordt alleen gesteld na finaal akkoord of een andere bevestiging van de hypotheekinstelling, dat de hypotheekstukken naar de notaris zijn verzonden.
Voor de Binaire bankgarantie geldt dat  binnen twee weken na ondertekening van de koopakte de ondertekende garantie-opdracht door ons dient  te zijn ontvangen. 

2 ) Steldatum
Ligt de datum waarop de garantie-opdracht is ingediend meer dan 8 dagen na de in de koopakte genoemde datum waarop de garantie gesteld dient te zijn, dan kan de bankgarantie alleen worden gesteld na een verklaring van de verkopende partij, waarin deze bevestigt, dat de koper nog niet in gebreke is gesteld.

3 ) Geen EU-ingezetene
Is één van de aanvragers geen EU-ingezetene dan stellen wij de (Binaire)bankgarantie indien de aanvrager in het bezit is van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.

4) Onacceptabele onderpanden
Wij stellen géén bankgarantie voor aanvragen waarbij sprake is van een Groningerakte of waarbij een recreatiewoning, bedrijfspand of woonboot wordt aangekocht. Ook verstrekken wij géén bankgarantie op panden die zijn aangekocht per veiling. 

Voor de Binaire bankgarantie geldt in het bijzonder, dat de koper geen rechten kan ontlenen aan de garantie-opdracht, voor zaken welke voor het ondertekenen van de koopakte controleerbaar en te voorzien waren.  Om teleurstellingen te voorkomen is het sowieso verstandig dat de koper voor de ondertekening binnen de bedenktijd van de koopakte, de notaris verzoekt om een kadastrale recherche te verrichten naar beslagleggingen op de aangekochte woning. 

5 )Maximaal garantiebedrag.
2fund Borgstellingen geeft geen (Binaire)bankgaranties af, voor woningen die voor een hoger bedrag dan  € 450.000,= zijn aangekocht.

6 ) SVn Starterslening
Bij een opdracht tot het stellen van een bankgarantie voor starters dient naast de bevestiging van het finaal akkoord van de hypotheekverstrekker, een kopie van het toekenningsbewijs van de SVn Starterslening aangeleverd te worden.

7 ) Geldigheid en verlenging
Bij bestaande- en nieuwbouw is verlenging van de einddatum mogelijk binnen de maximale geldigheid van 13 maanden.

8 ) Bewaren van dossier
De originele getekende ( Binaire)bankgarantie-opdracht dient de adviseur te bewaren tot en met 30 dagen na transportdatum.

9 ) Claim
In geval van ingebrekestelling van de koper of verkoper ontvangen wij het hypotheekdossier graag binnen 2 werkdagen per e-mail of per post.

10 ) Registratie van de koopakte.
Het door de notaris laten registreren van de koopakte is niet verplicht, maar wel aan te bevelen. Het levert de koper een korting op van € 50,00 op de kosten voor een BInaire bankgarantie..